Toezichtloket.nl: Eenduidige registratie en monitoring.

Informatie-uitwisseling is van cruciaal belang voor de uitvoering van effectief (natuur)toezicht. Iedere instantie heeft zijn eigen toezichtregistratiesysteem. Het is daardoor moeilijk om alle informatie op een goede gestructureerde manier te verkrijgen. Om te kunnen voldoen aan deze informatievraag hebben de provincies Drenthe en Groningen ons opdracht gegeven om een gezamenlijk registratiesysteem te ontwikkelen waarbij harmonisatie en standaardisatie essentieel zijn. Met de inzet van beide provincies & haar partners, HMA-advies hebben wij Toezichtloket ontwikkeld.

Eisen:

 • Laagdrempelig en makkelijk in gebruik
 • Geschikt voor samenwerkende partijen
 • Informatie-uitwisseling die voldoet aan de wet VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)
 • Het moet aansluiten op het samenwerkingsprogramma van de provincie
 • Overzichtelijk dashboard tbv monitoring

Aanpak:

 • Intakegesprekken met mogelijke gebruikers en coördinatoren
 • Mindmapsessies met medewerkers van diverse toezichthoudende instanties om te komen tot een vastgestelde werkwijze tbv controle en monitoring
 • Daarnaast het bedenken van een naam: Toezichtloket
 • Ontwikkelen test-omgeving van de tool
 • Pilot test-omgeving met medewerkers (3 maanden)
 • Evaluatie van de testomgeving
 • Aanpassing testomgeving en deze nogmaals testen
 • Omgeving omzetten in de daadwerkelijke tool Toezichtloket

Client

Provincie Drenthe & Groningen

Project website

https://www.toezichtloket.nl

Diensten

UX design Identiteit Web Development

Soort product

webapp

Werking

Toezichthouders kunnen de uitgevoerde controle direct invoeren per telefoon, tablet of computer. Een unieke set-up maakt het mogelijk om prioriteiten per gebied in te geven. Daarnaast heeft toezichtloket opties zoals het toevoegen van foto’s, locatie of je samenwerkingspartner in te voeren.

De data van de ingevoerde controle komt op een uniforme manier bij een centraal punt binnen. Deze data zijn uit te lezen via een online dashboard. Binnen het dashboard van het toezichtloket zijn documenten en resultaten van inspecties op afstand beschikbaar voor de ‘beheerder”. De ingevoerde data kan de beheerder periodiek monitoren en evalueren. Het toezicht wordt door deze betere monitoring kwalitatief beter.

Gebruikers: Toezichthoudende instanties zoals provincie, Natuurmonumenten, politie, Rijkswaterstaat, waterschappen, staatbosbeheer, Landschapsorganisaties en gemeenten

Naast de provincie Drenthe en Groningen is het Toezichtloket is momenteel ook in gebruik bij
Rijkswaterstaat Noord-Nederland en de provincie Friesland.