RUIMTE VOOR MAKERS EN DENKERS

De XYZ-Area voorziet in een prangende behoefte: een plek om groot ruimtelijk werk te maken. Een ‘vieze’ ruimte. Zwolle heeft een uitgebreid aanbod aan vakopleidingen dat zich richt op de creatieve industrie. De stad heeft een belangrijke regionale functie op dit gebied. Daarentegen zijn enkele randvoorwaarden niet aanwezig. Er is een krapte op het gebied van ateliers. Plekken waar niet alleen conceptueel gedacht wordt, maar waar ideeën daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden, zijn schaars. De XYZ-Area voorziet in die behoefte door ruimte en faciliteiten aan te bieden.

Omdat Buro Vloed de creatieve sector in Zwolle een warm hart toedraagt, hebben wij besloten om de organisatie op digitaal vlak te ondersteunen. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een krachtige One Pager website die als voornaamste doel heeft om meer partners aan de organisatie te verbinden.

Het logo van XYZ Area is ontworpen door Arjan Boeve.

Client

XYZ Area

Project website

http://xyz-area.org/

Diensten

UX design Identiteit Web Development

Soort product

HELP MEE OM DE XYZ-AREA VORM TE GEVEN

De XYZ-Area heeft jouw steun nodig om dit gebied, haar activiteiten en faciliteiten te ontwikkelen. Met dit initiatief willen wij niet alleen de creatieve industrie van Zwolle versterken maar gaan wij ook de provincie- en landsgrenzen over om onze doelstellingen en de kracht van Zwolle uit te dragen.

Met uiteenlopende eindresultaten gaat de XYZ-Area de ruimte van Zwolle kleuren. Met betrokken partners kunnen wij spraakmakende activiteiten ontplooien die Zwolle sterker maken. Daar hebben we jou voor nodig!

Ik wil partner worden!