Buro Vloed

Specialist in User centered Design.

De gebruiker staat centraal in alles wat wij doen. Dit doen wij door websites, webapps en webshops te bouwen met een goede flow. Een flow, waardoor gebruikers zo flexibel mogelijk hun weg vinden binnen jouw weboplossing. En daarmee zo goed mogelijk geholpen worden om hun doel te bereiken. of dat nou het vinden van contactgegevens is, het beantwoorden van een vraag, of het doen van een aankoop.

Samen gaan we op zoek naar de wensen van jouw gebruikers. De gebruiker bepaalt tenslotte jouw online succes. Voor de één is dit een gebruiksvriendelijke webapp, voor de ander is dit een webshop met veel conversie. Wat online succes voor jou ook betekent, wij bieden originaliteit en creativiteit om het te bereiken.

Ontdek het team

Buro Vloed Stroomt!

Het woord vloed impliceert vooruitgang en flexibiliteit. Het water beweegt zich in allerlei bochten, kan snel of langzaam stromen en een ongekende kracht bezitten. Wel is er een helder doel: vooruit.
Dit geldt ook voor de gebruikers van jouw weboplossing. Ze komen altijd met een bepaald doel en elke bezoeker kiest zijn eigen weg om dit doel te bereiken. Dat proces kan echter wel beïnvloed worden. Door een goede userflow te ontwikkelen, leiden we de gebruikers in goede banen en op zo’n prettig mogelijke manier naar hun doel.

Werkwijze

Er is geen vaste werkwijze die wij over elk project kunnen uitvouwen. In elk project hebben we te maken met andere wensen, eisen en gebruikers.

Wel zijn er een aantal vaste stappen die wij veelal hanteren:

Gebruikersdoelen bepalen

Door de gebruikers centraal te stellen, voorkomen we de valkuil om te veel vanuit onszelf te denken. Welke mogelijke doelen kan je gebruiker hebben bij het bezoeken van jouw website? Door je te verplaatsen in de gebruiker en niet domweg jouw boodschap op te dringen, vergroten we de kans op online succes.

Huidige situatie

Een goede inventarisatie is erg zinvol. Er wordt in kaart gebracht wat de huidige situatie is, welke middelen en materialen aanwezig zijn en wat de bedrijfsdoelen zijn. Door dit te combineren met de eerder bepaalde gebruiksdoelen, kan vervolgens een focus en bijbehorende strategie bepaald worden.

Team samenstellen

Ieder heeft zijn eigen expertise, zo ook Buro Vloed. Omdat we graag als one-stop-shop willen fungeren voor onze klanten, hebben we een aantal betrouwbare partners om ons heen verzameld. Mocht het nodig zijn, dan schakelen wij experts in om aan te sluiten bij een project. Op die manier kunnen wij op alle vlakken de hoogste kwaliteit bieden en behoud u een aanspreekpunt. Door de lijntjes kort te houden, houden we de controle in eigen handen.

Wanneer duidelijk is wat de strategie is en welke middelen er ontwikkeld moeten worden, kiezen wij de juiste partners voor het project en kunnen we van start.

Uitvoering

In overleg met de opdrachtgever en de verschillende partners wordt een realistische planning gemaakt. Projecten worden, waar nodig, in verschillende fases opgedeeld en na elke fase volgt een evaluatie zodat we zo nodig op tijd kunnen bijsturen.

Meten en optimaliseren

Na afronding van het project volgt een testfase waarin zowel Buro Vloed als de opdrachtgever de tijd hebben alles uitvoerig te testen en eventuele fouten er uit te halen. Vervolgens worden de ontwikkelde middelen gelanceerd.  Na lancering volgt naar wens de verdere optimalisatie.

Enthousiast geworden van onze werkwijze? Meer info nodig? Of gewoon even kennismaken? Neem contact op